Rüzgar Gülü

Doğal Baca Aspiratörü Lodostan Dolayı (Ters Rüzgardan Dolayı) Baca Zehirlenmelerine Son.
KULLANIM ALANLARI :Doğalgaz, fuel-oil, kömür ve benzeri yakıtlarla çalışan Isıtma cihazları bacalarında, Apartman aydınlık boşluklarında, Besi çiftliklerinde, endüstriyel tesislerde, silolar, depolar, ambarlarda, tabii havalandırma yapılması gereken her yerde ekonomik çözüm.